Przebywasz na starej wersji sklepu.

  produktów: 0

  0,00

  Przejdź do koszyka »
  Szanowny kliencie używamy cookies w celu świadczenia usług. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

  Pomoc

  pn.-pt. 9:00-17:00

  tel. 22 836 54 45

  email: info@xlm.pl

  Często zadawane pytania

  Zapisz się na newsletter!

  Dowiaduj się pierwszy o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

  test
  Regulamin
   
   
  Podmiot zarządzający Księgarnią
  Sklep internetowy XLM.pl  działający pod adresem http://www.xlm.pl  (zwany dalej: „Sklep Internetowy”)  jest platformą prowadzoną przez:
  Fronda PL Sp. z o.o.
  ul. Łopuszańska 32 
  02-220  Warszawa
  Tel.: (22) 836 54 45
  E-mail: info@xlm.pl
   
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154323, NIP: 527-23-99-467, o kapitale zakładowym w wysokości  50 000,00 zł ( zwaną dalej: „Spółka”).
   
  Warunki realizacji zamówienia
  1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.xlm.pl. 
  2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do Koszyka a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności. Klient potwierdza zamówienie po założeniu konta i/lub zalogowaniu. Klient może też dokonać transakcji bez rejestracji po wprowadzeniu danych teleadresowych.
  3. W Koszyku, Klient wskazuje:
   (a)    zamawiane produkty;(b)    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;(c)    sposób dostawy;(d)    sposób płatności (e)    (opcjonalnie) kod rabatowy.
  4. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia: „DODAJ DO KOSZYKA” „TWÓJ KOSZYK”,/ wybór sposobu dostawy i płatności,/ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO lub BEZ REJESTRACJI. Po zalogowaniu się lub wprowadzeniu danych teleadresowych na formatce BEZ REJESTRACJI  - ZAPISZ/ TWÓJ KOSZYK/ ZAMAWIAM
  5. Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty.
  6. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
   (a)    na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;(b)    odebrany osobiście w siedzibie Spółki;
  7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.  
  8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
   (a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);(b)    anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  9. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które zostało w części lub całości anulowane została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi kwotę nadpłaconą  w ciągu 7 dni od daty przysłania na adres mailowy info@xlm.pl  przez Klienta numeru rachunku bankowego do zwrotu ww. kwoty.
  10. W przypadku żadania wystawienia faktury, klient zgadza się na otrzymanie jej drogą elektroniczną, na podany podczas zamawiania adres e-mail.
  Ceny produktów oraz koszty pakowania i dostawy
  1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego xlm.pl    i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
  2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego xlm.pl zamieszczone przy produkcie:
   (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;(b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego xlm.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
  5. W przypadku dostawy poza granice Polski koszt dostawy jest każdorazowo weryfikowany przez pracownika księgarni. Jeśli z powodów nie zależnych od księgarni (np. nagła zmiana cennika firmy kurierskiej) koszt dostawy ulegnie zmianie, pracownik poinformuje klienta o zmianie. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po akceptacji przez klienta nowych kosztów dostawy.
  6. Jeśli jest dostępna, bezpłatna dostawa obowiązuje tylko na terenie Polski.
  7. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
  1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
   a) gotówką  - płatność przy odbiorze przesyłki w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, a także w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Spółki. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego xlm.pl
   (b)    przelewem bankowym, lub kartą płatniczą w systemie Payu.pl  W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy xlm.pl  potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
  2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym, lub kartą płatniczą w Payu.pl. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
  3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego xlm.pl  
  4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Każdy kod rabatowy posiada określoną datę  ważności.
  Czas realizacji zamówień
  1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
  2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres .
  3. Średni czas dostarczenia przesyłki od momentu nadania wynosi 1 dzień roboczy w przypadku kuriera (Opek) do 3- 5 dni roboczych  w przypadku Poczty Polskiej.
  4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
  5. Czas dostarczenia przesyłki zależy od kraju i formy przesyłki i wynosi od 3 dni do około 1 miesiąca.
  6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.
  Warunki reklamacji
  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
  2. Spółka w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji:  http://www.xlm.pl/images/Reklamacja_xlm.pdf)
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. O potrzebie wysyłki zwrotnej należy poinformować Sklep Internetowy, co namniej 2 dni przed planowaną wysyłką paczki. Klient otrzyma drogą elektroniczną etykietę zwrotną, którą należy nakleić na paczkę, oraz wezwać w dogodnym dla klienta czasie, Kuriera.
  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
  1. Klient będący osobą fizyczną może zrezygnować z zamówienia bez podawania przyczyny, jeśli złoży w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia jeśli złoży oświadczenie  o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym (Wzór oświadczenia Klienta:  http://www.xlm.pl/images/Oswiadczenie_xlm.pdf).
  2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
   (a)   w siedzibie Spółki;
   (b)   po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres siedziby Spółki.
  3. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. 
  4. Zwrotowi nie podlegają usługi świadczone drogą elektroniczną (ebooki, audiobooki).
  Zwrot należności Klientom
  1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 7 dni kalendarzowych w przypadku:
   (a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
   (b)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);
   (d)    uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu na nowy.
  2. Zwrot należności nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo wysłania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy poda błędne dane adresowe, lub błędny numer rachunku bankowego.
  Dane osobowe
  1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.
  4. Administratorem danych osobowych Klienta jest 
   FRONDA PL Sp. z o.o, 
   ul. Łopuszańska 32, 
   02 – 220 Warszawa.
  5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
  7. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

  Newsletter
  1. Klient ma możliwość zapisania się do  biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego.
  2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt.3 powyżej.
  3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez kliknięcie linka informującego o możliwości rezygnacji, znajdującego się w każdej stopce przesyłanego na jego adres Newslettera.
  Postanowienia końcowe
  1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego xlm.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego xlm.pl nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  4. Ceny podane w Sklepie Internetowym xlm.pl nie są cenami obowiązującymi w Spółce Fronda.PL.  
  5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2012.
  7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie xlm.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 
   
  Metody płatności Nasi partnerzy logistyczni Sprawdzona usługa
  Metody płatności: Za Pobraniem, MasterCard, Visa, PayU, PayPal Nasi partnerzy logistyczni: FedEx, Inpost, Ruch
  • Szybka dostawa
  • Ochrona konsumenta
  • Polityka prywatności
  • 14-dniowe prawo zwrotu
  • Bezpieczne płatności
  • Szyfrowanie SSL
  Najpopularniejsi Autorzy Znajdziecie nas

  Wojciech Sumliński

  Wiktor Suworow

  Sławomir Cenckiewicz

  Rafał Ziemkiewicz

  Dorota Kania

  Bronisław Wildstein

  Wojciech Cejrowski

  Marcin Wolski

  Tadeusz Płużański

  Marek Jan Chodakiewicz

   

  Andrzej Nowak

  Norman Davies

  Bohdan Urbankowski

  Dietrich Von Hildebrand

  Filip Musiał

  Józef Mackiewicz

  Paweł Wieczorkiewicz

  Gilbert Keith Chesterton

  Adam Szustak

  Clive Staples Lewis

  Jacek Pulikowski

  Aleksander Posacki

  Waldemar Chrostowski

  Nick Vujcic

  Richard Rohr

  Scott Hahn

  Jan Paweł II

  George Orwell

  Jacek Piekara

  Vladimir Volkoff

  Waldemar Łysiak

  Jean Raspail

  Sergiusz Piasecki

  Agatha Christie

  J.R.R. Tolkien  Copyright © 2003-2021 XLM